Regulament de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată în parcarea subterană și supraterană

“ORIGO MULTIPARKING“

PREAMBUL

 


Prezentul Regulament stabileşte condițiile privind acordarea dreptului de utilizare a locurilor de parcare, din parcarea subterană „ORIGO MULTIPARKING”, care se află în administrarea Sc Virtual Reality Zone Srl, în condiții de legalitate, eficacitate și transparență, precum și regulile generale ce trebuie respectate de către toţi utilizatorii parcării subterane „ORIGO MULTIPARKING”, în scopul utilizării cât mai eficiente a locurilor de parcare existente, în vederea fluidizării traficului. Accesul conducătorilor auto în interiorul ei se face doar în condiţiile respectării prezentului Regulament şi a legislaţiei rutiere. 


 
CAPITOLUL 1  
Dispoziții generale 


Art.1 În sensul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 


a)    abonat – persoană fizică sau juridică care a achiziționat un abonament lunar 
b)    zi – zi calendaristică dacă nu se specifică zi lucrătoare 
c)    utilizator – persoană fizică/juridică care utilizează locurile de parcare  în parcarea subterană sau supraterană 
d)    tarif – contravaloarea utilizării locurilor de parcare situate la subsolul imobilului Incubcenter, Hotel Hampton by Hilton, Multinvest, în parcările  subterane și supraterane aferente parcării private cu plată „ORIGO MULTIPARKING”, exprimată în ron/loc de parcare.


Art.2 (1) În sensul prezentului Regulament, locurile de parcare sunt spaţiile special amenajate și marcate, după cum urmează: 


a)    Subsol Incubcenter28 parklift/56 locuri de parcare cu plată, destinate utilizării de către orice persoană fizică sau persoană juridică; 
b)    Subsol Hotel Hampton By Hilton 24 parklift/48 locuri de parcare cu plată, destinate utilizării 
de către orice persoană fizică sau persoană juridică ; 
c)    Subsol Multinvest 17 parklift/34 locuri de parcare cu plată, destinate utilizării de către orice persoană fizică sau persoană juridică; 
d)    Supraterană – Intrare lateral Incubcenter: –12 locuri de parcare cu plată, destinate utilizării de către orice persoană fizică sau persoană juridică; 
e)    Supraterană – Parcare față Incubcenter: – 6 locuri de parcare cu plată, destinate utilizării de către orice persoană fizică sau persoană juridică; și  1 loc de parcare pentru persoane cu dizabilități 
f)    Supraterană – Parcare față Hotel Hampton by Hilton: – 5 locuri de parcare cu plată, destinate 
utilizării de către orice persoană fizică sau persoană juridică; și -1 loc de parcare pentru persoane cu dizabilități                                              
Accesul autoturismelor cu înălţimea mai mare de 1,80 m este interzisă. 
Înălțimea maximă admisă în parcarea subterană, sub parklift și pe parklift este de 1,80 m. 


CAPITOLUL 2
Programul de funcţionare, accesul auto, accesul pietonal și reglementările specifice


Art.3 Programul de funcţionare a parcării este 24H/7 zile, cu excepția unor situații care pot apărea și care pot duce la închiderea totală sau parțială a parcării, respectiv a unor sectoare din parcare, precum: Închiderea/obstrucționarea traficului pentru efectuarea curățeniei, a unor intervenții/întrețineri, de reparații – blocaje ale fluxurilor principale, ale acceselor, incendii, evenimente rutiere sau de altă natură, la solicitarea organelor competente. 


Art.4 În funcție de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situații excepționale, se poate restricționa temporar accesul în incinta parcării subterane. 


Art.5 Accesul conducătorilor auto în parcarea subterană „ORIGO MULTIPARKING” se realizează la intrarea în parcare lângă clădirea Incubcenter acces cu bariere, după cum este semnalizat, după cum urmează:  


(1)Prin solicitarea de emitere tichet de intrare, eliberat de către sistemul de plată parcare, sau scanării card de acces valabil, în cazul abonaților. 
(2)Prin solicitarea de bilet taxă de parcare de la agentul de parcare al operatorului/administratorului de parcare.  


Art.6 Părăsirea parcării subterane „ORIGO MULTIPARKING” se realizează în urma validării și achitării tarifului de parcare, la automatul de plată cu card bancar utilizând tichetul emis de automatul de plată sau în urma scanării a unui card de acces valabil, în cazul abonaților, sau la achitarea costului parcării conform tarifului afișat la agentul de parcare. 


Art.7 Intrarea/Ieșirea pietonală se realizează prin una dintre cele 2 (două) ieșiri/intrări dotate cu scări, semnalizate corespunzător în parcările subterane aferente clădirilor „ORIGO MULTIPARKING”, precum și prin folosirea lifturilor clădirilor, din cadrul parcării. 
 

CAPITOLUL 3 
Modalitatea de acordare a dreptului de utilizare a locurilor de parcare din parcarea subterană „ORIGO MULTIPARKING” 


Art.8 Modalitatea de acordare a dreptului de utilizare lunară a locurilor de parcare: 
(1)Locurile de parcare cu regim de abonament exclusiv Locatarilor imobilelor menționate :  
a)    Locurile atribuite vor fi indicate ca amplasament fix; 
b)    Locurile destinate persoanelor cu dizabilități vor fi evidențiate separat și sunt dimensionate conform normativelor în vigoare. 
(2) Locurile de parcare situate la subsolul și în suprateran aferente „ORIGO MULTIPARKING”, se vor putea utiliza de către orice persoană fizică sau juridică aflată în tranzit, respectiv pe o durată care să nu depășească 24 de ore consecutive de staționare, în baza tichetului pe care conducătorul auto îl va obține la intrarea în parcarea subterană de la automatele specifice dotate cu bariere de trecere sau de la agentul de parcare, tichet ce se va achita la părăsirea parcării subterane la automatele de plată sau prin plată la agentul de parcare. 


CAPITOLUL 4 
Sistemul de plată, tariful şi regulile aplicabile

 
Art.9: Tariful pentru locurile de parcare cu plată situate în cadrul parcării „ORIGO MULTIPARKING” se achită pe baza tichetului de acces, utilizând: 
a.)    Automatul amplasat la ieșirea parcării subterane, prin intermediul cardul de credit/debit, astfel: 

  • cu cardul de credit/debit, scanând tichetul de parcare la automatul de plată pentru validare.
  • cu bancnote se poate achita la recepția Hotel Hampton by Hilton  

b.)    Cash sau prin POS la agentul de parcare.  
 
Art.10 (1) Tariful de parcare datorat de către utilizatorii locurilor de parcare, care tranzitează parcarea „ORIGO MULTIPARKING”
 
Nr. crt.            Tarif            Perioadă


1       6 lei inclusiv TVA         30 minute      
2       10 lei inclusiv TVA       1 ore               
3       60 lei inclusiv TVA       1 zi      

 
(2)În primele 5 minute calculate de la intrarea în parcare, părăsirea parcării se poate realiza fără achitarea tarifului de parcare. 
(3) După achitarea tarifului, dreptul de parcare se anulează, ieșirea din parcare realizându- se în maxim 10 minute, în caz contrar se va datora tariful pentru încă o oră de parcare.  


Art.11  Plata tarifului de parcare pentru locurile cu abonament, se efectuează după cum urmează: 
(1)    Abonamentele achiziționate dau dreptul utilizatorilor să ocupe unul dintre locurile de parcare destinate și marcate pentru utilizarea în exclusivitate a acestuia a beneficiarului abonamentului.  
(2)    În cazul în care, posesorul abonamentului de parcare are locul de parcare ocupat, are dreptul să anunţe administrația din cadrul parcării, în vederea soluționării situației la nr. de telefon InfoPoint: 0754 068 415. 
(3)    În cazul în care utilizatorul achiziționează unul dintre abonamentele de tip lunar, are dreptul și la un card de acces, eliberat de către administrația parcării. 


Art.12 (1) Abonamentele rămân valabile atât timp cât utilizatorul căruia i s-a acordat dreptul de utilizare a locurilor de parcare, achită tariful aferent tipului de abonament, în vederea prelungirii valabilității acestuia. 
(2) În cazul în care utilizatorul nu achită tariful în vederea prelungirii valabilității, abonamentul se anulează, iar utilizatorul nu va mai avea acces în parcare. 

CAPITOLUL 6 
Obligațiile utilizatorilor locurilor de parcare din parcarea „ ORIGO MULTIPARKING” 

 
Art. 13 Utilizatorii locurile de parcare situate în parcarea „ORIGO MULTIPARKING”, au următoarele obligații: 

a)să mențină curățenia în cadrul parcării subterane și supraterane, și la locul de parcare pe care îl va ocupa de fiecare dată; 

b) să nu întreprindă nici o acţiune cu scopul de a obţine venituri de la alţi utilizatori, ca urmare a folosirii cardului de access, în cazul parcării pe bază de abonament. 

c)Viteza maximă de deplasare în interiorul parcării subterane este de 5 km/h 

d)să nu blocheze intrarea și ieșirea celorlalte mașini din parcare; 

e)să nu execute amenajări sau construcții neautorizate în parcare; 

f) să asigure eliberarea necondiţionată a locului de parcare în situaţia necesităţii efectuării unor lucrări edilitare care impun ocuparea temporară a acestuia; 

g)să nu ocupe în mod abuziv un loc de parcare, fără achitarea tarifului aferent; 

h) să prezinte documentele justificative referitoare la dreptul de folosire a locurilor de parcare, persoanelor împuternicite conform legii să efectueze controlul; 

i)în cazul în care un utilizator nu poate accesa parcarea pe baza tichetului sau a cardului de acces să înștiințeze administrația parcării, telefonic, prin apel la numărul afișat pentru a soluționa situația semnalată.

j)în cazul pierderii tichetului de parcare conducătorul auto va trebui să plătească o penalizare, o taxă de parcare de o zi conform tarifului stabilit pentru că nu se știe când a intrat în parcare și câte ore a stat.  

k)Să nu întreprindă nimic de natură a genera perturbarea ordinii publice, pagube sau inconveniențe, atât parcării subterane cât și utilizatorilor acesteia 

l)Să nu lase în autovehicule animale nesupravegheate sau substanțe periculoase; 

m)Să nu lase minorii nesupravegheați în parcare sau în autovehiculele parcate; 

n)Să nu staţioneze voluntar autovehiculele cu motorul aflat în funcţiune; 

o)Să nu polueze cu substanţe inflamabile, periculoase ori de natură organică; 

p)Să nu-și lase la vedere bunurile, Administrația parcării subterane  neasumându-și răspunderea pentru dispariția acestora; 

q)Să nu efectueze manevre ce pot fi periculoase pentru ceilalți participanți la trafic și să utilizeze traseele de circulație marcate (auto sau pietonale); 

r)Să păstreze și să parcheze autovehicului în stare tehnică corespunzătoare astfel încât să nu pericliteze siguranța bunurilor și persoanelor aflate în incinta  „ORIGO MULTIPARKING” ( ex. Sistem direcție, sistem frânare, motor, etc.) 

s)Să circule cu o prudență maximă, asigurându-se întotdeauna pentru evitarea oricărui pericol; 

t)Să nu deterioreze parcarea, sau orice elemente ale acesteia; 

u)Să parcheze în locurile special amenajate, fără a afecta dreptul la parcare al celorlalți utilizatori ai parcării; 

v)Să își deszăpezească autovehiculele în timpul sezonului rece, înainte de a accesa parcarea subterană;

w)Să nu fumeze în parcarea subterană; 

x)Să nu expună spre vânzare autovehiculul în parcare, fără o aprobare prealabilă din partea Administrației parcării subterane.

 

Art.14   În parcarea „ORIGO MULTIPARKING” sunt interzise: 
 

a) Staționarea pe o durata mai mare de 24 de ore consecutive, se sancționează cu ridicarea autoturismului, în urma constatării organelor competente, toate costurile revenind conducătorului auto;

b) Staţionarea voluntară a autoturismului, cu motorul în funcţiune; 

c) Staţionarea, oprirea voluntară a autoturismului pe culoarele de acces dintre locurile de parcare, pe fluxurile de trafic; 

d) Blocarea accesului în parcarea sau în spațiile edificate în aceasta, precum și blocarea altor autoturisme parcate; 

e) Amplasarea de dispozitive de menținere liberă a locurilor de parcare; 

f) Amplasarea oricărui tip de indicatoare, marcaje sau înscrisuri care să indice sau să sugereze rezervarea locurilor de parcare; 

g) Intrarea în parcarea subterană cu autoturisme care au instalații GPL; 

h) Accesul autoturismelor cu înălţimea mai mare de 1,80 m 

i) Accesul autoturismelor cu masa mai mare de 3,5 tone 

j) Accesul rulotelor, autorulotelor, remorcilor sau semiremorcilor. 

k) Parcarea în afara zonelor marcate, sau ocuparea unor locuri de parcare în zonele rezervate fără a poseda abonament valabil 

l) Accesul vehiculelor care au mai mult de 8+1 locuri 

m) Ocuparea locurilor destinate vehiculelor aparţinând persoanelor cu dizabilităţi locomotorii;

n) Descărcarea de deşeuri de orice fel; 

o) Accesul cu substanţe inflamabile, explozive, sau periculoase de orice natură; 

p) Distrugerea echipamentelor/sistemelor parcării sau a diverselor componente ale acesteia; 

q) Murdărirea, inscripţionarea, pictarea voluntară, etc., a elementelor de incintă ale parcării; 

q) Accesul autoturismelor taxi sau destinate transportului public sau privat în vederea practicării taximetriei sau a transportului de persoane; 

Staționarea pe o durată mai mare de 24 ore consecutive, fără achiziționarea în prealabil a unui abonament; 


Art.15 Nerespectarea obligațiilor, precum si încălcarea unei interdicții prevăzute în prezentul regulament de către utilizatorii parcării „ORIGO MULTIPARKING” se sancționează conform prezentui regulament și poate avea ca și consecință ridicarea autoturismului, costurile fiind suportate în integralitate de către conducătorul auto. 
 

CAPITOLUL 7 
Dispoziții finale 


Art.16 Administrația parcării subterane „ORIGO MULTIPARKING” NU îşi asumă în niciun fel responsabilitatea civilă sau penală pentru eventualele daune, vandalisme, furturi, incendii, precum şi pentru orice fel de daune cauzate de utilizatorii parcării subterane „ORIGO MULTIPARKING” sau de terţe persoane, autoturisme aflate în parcare. 


Art.17 Eventualele avarii produse atât autovehiculelor proprii cât și altor autovehicule sau instalații de către conducătorii auto, clienții și vizitatorii, pe timpul deplasării sau staționării în incinta parcării subterane vor fi suportate de persoanele vinovate, cu excluderea răspunderii administratorului parcării subterane. 


Art.18 La parcarea autovehiculelor, conducătorul auto este obligat să își asigure bunurile lăsate în interiorul autovehiculului prin închiderea ușilor, capotelor motor și portbagajului, a geamurilor, trapei, bușonului rezervor etc., Administrația parcării subterane  nerăspunzând în niciun fel pentru securitatea acestora. 


Art.19 Sumele încasate din tarifele aferente parcării subterane „ORIGO MULTIPARKING” pentru locurile de parcare, nu se mai restituie, în cazul în care, după emiterea unui abonament sau tichet de parcare, persoana renunţă la dreptul de utilizare a locurilor de parcare. 


Art.20 Autoturismele abandonate în parcarea „ORIGO MULTIPARKING” li se vor aplica prevederile prezentului Regulament, referitoare la ridicarea acestuia. Se consideră abandonat orice autoturism parcat pe o durată ce depăşeşte 72 de ore consecutive, în cazul în care nu a fost achiziționat în prealabil un abonament, respectiv pe o durată ce depăşeşte 14 zile consecutive, în cazul în care a fost achiziționat un abonament sau beneficiază de un loc de parcare de destinat. 


Art.21 Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu data de 12.06.2024 
Pentru un serviciu optim, sistemul „ORIGO MULTIPARKING”  operează un InfoPoint, accesibil 24 ore/7 zile pe săptămână la numărul de telefon afișat în incinta parcării. 


Numărul de telefon InfoPoint: 0754 068 415 
La nr. InfoPoint se pot sesiza probleme de funcționare și tehnice întâmpinate la momentul parcării. 
Toate alte sesizări/observații se trimit la adresa de e-mail office@incubcenter.ro. 

  1. en
  2. hu

Regulament de parcare

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin, POR 2014-2020, axa prioritară 2: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii,prioritate de investiții, 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noiîntreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, 2.1.B – Incubatoare de afaceri, cod proiect SMIS 123278

 

Site web creat de Webcrane

IncubCenter | Copyright © 2023

   Strada Fabricii de Zahăr, Nr. 18 B,

       Târgu Mureș, Romania

Contact