1. en
 2. hu

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin, POR 2014-2020, axa prioritară 2: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii,prioritate de investiții, 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noiîntreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, 2.1.B – Incubatoare de afaceri, cod proiect SMIS 123278

 

Site web creat de Webcrane

IncubCenter | Copyright © 2023

   Strada Fabricii de Zahăr, Nr. 18 B,

       Târgu Mureș, Romania

Contact

Politica de confidențialitate

1. CINE SUNTEM NOI?

- Incubcenter SRL este primul incubator sectorial de afaceri în domeniul construcțiilor din România, este un proiect complex și ambițios, amplasat în Multinvest Business Hub (MBH), noul centru de afaceri din Tîrgu Mureș. Obiectivul principal al proiectului este de a oferi start-up-urilor și profesioniștilor din domeniul construcțiilor condiții și servicii de sprijin pentru a lansa, dezvolta și sprijini în continuare noile afaceri care intră pe piață prin incubare.

- Prin prezenta, dorim să vă transmitem că protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o preocupare constantă pentru noi și să vă informăm cu privire la câteva aspecte importane în acest sens.

2. CATERGORIILE DE DATE PE CARE LE PRELUCRĂM, SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII

(a) ÎNCHEIEREA ȘI/SAU EXECUTAREA CONTRACTELOR CU PARTENERII DE AFACERI POTENȚIALI ȘI/SAU EXISTENȚI DIN INCUBCENTER SRL:

 • - Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea încheierii și/sau executării contractului, a comunicării cu dumneavoastră pe durata negocierii și a derulării contractului, precum și pentru menținerea relației contractuale cu dumneavoastră.

 • - Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de: încheierea și/sau executarea contractului cu dumneavoastră; consimțământul dumneavoastră

 • - În aceste situații, datele cu caracter personal pe care le putem prelucra sunt: numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail; după caz, aceste date pot fi prelucrate în privința colaboratorilor dumneavoastră, a reprezentanților dumneavoastră și/sau ai colaboratorilor dumneavoastră, a persoanelor de contact ale dumneavoastră și/sau ale colaboratorilor dumneavoastră și/sau a angajaților dumneavoastră și/sau ai colaboratorilor dumneavoastră.

(b) ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CAMPANIILOR (CU SAU FĂRĂ PREMII):

 • - Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea derulării de campanii publicitare (cu sau fără) premii, pentru menținerea unei relații active în comunitate, cu clienții noștri, cu vizitatorii și/sau cu utilizatorii centrelor în portofoliul INCUBCENTER SRL.

 • - Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de: interesul nostru de a promova centrul de incubare pe care le gestionăm și diversele acțiuni pe care le întreprindem în comunitate ; comunicarea cu dumneavoastră pe durata desfășurării campaniei; înscrierea participanților în cadrul organizării și/sau desfășurării campaniilor; identificarea, validarea și anunțarea câștigătorilor (în cazul campaniilor cu premii); îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin în conformitate cu prevederile legislației fiscale în vigoare (în cazul campaniilor cu premii); consimțământul dumneavoastră.

 • - În aceste situații, datele cu caracter personal pe care le putem prelucra sunt: numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail.

(c) DESFĂȘURAREA UNOR PROGRAME DE FIDELIZARE:

 • - Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea derulării unor programe de fidelizare, pentru menținerea unei relații active cu clienții noștri, cu vizitatorii și/sau cu utilizatorii centrului de incubare.

 • - Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de: interesul nostru de a promova centrul de incubare pe care le gestionăm, precum și diversele servicii ale operatorilor ce își desfășoară activitatea în cadrul acestor centre; înscrierea dumneavoastră în cadrul programelor de fidelizare; consimțământul dumneavoastră.

 • - În aceste situații, datele cu caracter personal pe care le putem prelucra sunt: numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail.

(d) DESFĂȘURAREA DIVERSELOR EVENIMENTE ORGANIZATE DE CĂTRE INCUBCENTER:

 • - Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea desfășurării și a promovării de evenimente culturale, muzicale, de divertisment ș.a., pentru menținerea unei relații active în comunitate, cu clienții noștri, cu vizitatorii și/sau cu utilizatorii centrului de incubare aflate în portofoliul INCUBCENTER SRL.

 • - Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de: interesul nostru de a promova centrde incubare pe care le gestionăm și diversele acțiuni pe care le întreprindem în comunitate; consimțământul dumneavoastră.

 • - În aceste situații, surpindem imagini foto/video cu persoanele aflate în public la evenimentele organizate de către noi și există posibilitatea ca aceste imagini să fie publicate pe website-urile noastre și/sau pe paginile aferente rețelelelor de socializare și/sau în presă. În cazul în care nu doriți să fiți surpins în cadrul acestor imagini, vă rugăm să vă exercitați acest drept adresându-vă din timp persoanelor care efectuează înregistrările și/sau transmițându-ne o cerere pentru a distruge imaginea în care ați fost surpins ori pentru a limita prelucrarea viitoare a acesteia.

(e) TRANSMITEREA DE BULETINE INFORMATIVE:

 • - Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea promovării centrului de incubator pe care le gestionăm, a campaniilor și a evenimentelor pe care le organizăm și/sau a acțiunilor pe care le întreprindem în comunitate, precum și pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră pe viitor.

 • - Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de: consimțământul dumneavoastră; interesul nostru de a promova centrul de incubator pe care le gestionăm, campaniile și evenimentele pe care le organizăm și/sau diversele acțiuni pe care e întreprindm în comunitate; interesul nostru de a evalua i îmbunătăți experiența dumneavoastră.

 • - În aceaste situații, datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt adresele de e-mail.

(f) DERULAREA PROCESELOR DE RECRUTARE A POTENȚIALILOR ANGAJAȚI ȘI/SAU PRACTICANȚI ÎN CADRUL INCUBCENTER SRL:

 • - Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personl în vederea analizării profilului și a gradului dumneavoastră de pregătire, a comunicării cu dumneavoastră pe durata desfășurării procesului de recrutare, precum și în vederea încheierii și/sau executării contractului individual de muncă și/sau a stagiului de practică, după caz. 

 • - Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de: interesul nostru de a determina cât de bine vă încadrați în cadrul unei companii din INCUBCENTER SRL; încheierea și/sau executarea contractului individual de muncă cu dumneavoastră și/sau a stagiului de practică, după caz; consimțământul dumneavoastră.

 • - În aceste situații, datele cu caracter personal pe care le putem prelucra sunt: numele și prenumele, data nașterii, numărul de telefon, adresa de e-mail, studiile efectuate, experiența profesională, alte date prevăzute în C.V.-ul dumneavoastră precum și orice alte informații relevante pe care vi le putem solicita în acest sens.

(g) SECURITATEA PERSOANELOR ȘI A BUNURILOR:

 • - Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a asigura securitatea persoanelor și a bunurilor din cadrul centrului de incubator pe care le gestionăm.

 • - Temeiul de prelucrare a datelor cu caracter personal este reprezentat de interesul nostru legitim de a asigura securitatea persoanelor și a bunurilor aflate în incintele noastre.

 • - În aceste situații, datele cu caracter personal pe care le putem prelucra sunt: înregistrările video realizate prin intermediul camerelor de supraveghere, datele colectate prin intermediul recepțiilor noastre, respectiv - datele înscrise într-un act de identitate valabil al vizitatorului, scopul vizitei și alte informații relevante pe care vi le putem solicita în acest sens.

(h) ACCESAREA WEBSITE-URILOR NOASTRE ȘI/SAU A PAGINILOR AFERENTE REȚELELOR DE SOCIALIZARE:

 • - Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea îmbunătățirii experienței utilizatorilor, cât și pentru soluționarea solicitărilor dumneavoastră.

 • - Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de: interesul nostru de a îmbunătăți conținutul website-urilor noastre și a paginilor aferente rețelelor de socializare; interesul nostru de a cunoaște opinia și preferințele dumneavoastră, precum și de a îmbunătăți experiența utilizatorilor atunci când accesează website-urile noastre și paginile aferente rețelelor de socializare; soluționarea solicitărilor dumneavoastră de ofertă (transmise prin intermediul websiteurilor noastre); soluționarea solicitărilor dumneavoastră de a fi recrutat în cadrul INCUBCENTER SRL și/sau în cadrul altor operatori ce își desfășoară activitatea în centrele gestionate de către INCUBCENTER SRL (transmise prin intermediul website- www.incubcenter-startup.ro urilor noastre); soluționarea sesizărilor și a reclamațiilor dumneavoastră (transmise prin intermediul website-urilor și/sau al paginilor aferente rețelelor de socializare); consimțământul dumneavoastră.

 • - În aceste situații, datele cu caracter personal pe care le putem prelucra sunt: identificatori cookies, numele de utilizator și fotografia de profil, fotografiile publicate prin intermediul website-urilor noastre și/sau al paginilor aferente rețelelor de socializare, nume, prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon, datele cuprinse în C.V.-ul dumneavoastră, precum și orice alte informații relevante pe care vi le putem solicita în acest sens.

 

(i) ÎNDEPLINIREA UNOR OBLIGAȚII LEGALE:

 • - Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea îndeplinirii unor obligații legale care sunt în sarcina INCUBCENTER SRL, pentru a răspunde eventualelor cereri, sesizări, reclamații sau întrebări adresate de către autoritățile și instituțiile publice sau în orice alte situații în care legea ne obligă.

 • - Temeiul de prelucrare a datelor cu caracter personal este reprezentat de îndeplinirea obligațiilor legale aflate în sarcina noastră.

 • - În aceste situații, datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt cele solicitate și/sau furnizate de către autoritățile și instituțiile publice, precum și orice alte date necesare îndeplinirii unei obligații legale.

(j) APĂRAREA DREPTURILOR ȘI A INTERESELOR NOASTRE ȘI/SAU A ORICĂREI PERSOANE AFILIATE GRUPULUI MULTINVEST:

 • - Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea apărării drepturilor și a intereselor noastre (cât și pe cele ale oricărei persoane afiliate Grupului Multinvest) în fața instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități sau instituții publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor și/sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștri sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în cadrul negocierilor și/sau a disputelor respective.

 • - Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de: îndeplinirea obligațiilor legale aflate în sarcina noastră și/sau apărarea drepturilor și a intereselor noastre legitime, după caz.

 • - În aceste situații, datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt cele necesare în vederea îndeplinirii unei obligații legale și/sau în vederea apărării drepturilor și a intereselor noastre legitime.

(k) PRELUCRAREA DATELOR ÎN SCOPURI DETERMINATE ÎN MOD INDIVIDUAL:

 • - În anumite situații, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri individual determinate, pe baza consimțământului pe care ni-l puteți acorda prin completarea de către dumneavoastră a unui document pe care vi-l punem la dispoziție.

 • - În astfel de situații, temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de: consimțământul dumneavoastră (de cele mai multe ori); alte temeiuri prevăzute în documentul pe care vi-l punem la dispoziție.

 • - În aceste situații, datele cu caracter personal pe care le putem prelucra sunt cele prevăzute și/sau menționate în documentul pe care vi-l punem la dispoziție.

(l) COMUNICAREA CU DUMNEAVOASTRĂ:

 • - Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în situațiile de mai sus precum și în orice alte situații pentru a răspunde eventualelor cereri, sesizări, reclamații sau întrebări pe care ni le puteți adresa.

 • - Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de consimțământul dumneavoastră; în deplinirea unei obilgații legale sau apărarea intereselor și a drepturilor noastre, după caz.

 • - În aceste situații, datele cu caracter personal pe care le putem prelucra sunt: numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail și orice alte informații relevante în acest sens.

3. SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • - Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot fi colectate atât de la dumneavoastră, cât și din surse externe (parteneri de afaceri, autorități și/sau instituții publice etc.).

 • - În cazul în care ne transmiteți date cu caracter personal privitoare la alte persoane, vă rugăm să le informați în prealabil cu privire la scopul, temeiul și alte informații necesare referitoare la modul în care le prelucrați datele și să le puneți la dispoziție prezenta informare cu privire la modul în care INCUBCENTER SRL le prelucrează date cu caracter personal și/sau să le explicați prevederile acesteia. Atunci când este cazul, vom informa persoanele respective despre modul în care le prelucrăm datele cu caracter personal.

4. INEXISTENȚA UNEI OBLIGAȚII DE A NE FURNIZA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

 • - Puteți alege să nu ne furnizați anumite tipuri de date cu caracter personal. Dacă alegeți să procedaţi astfel, acest lucru poate atrage imposibilitatea de a încheia și/sau executa anumite contracte cu dumneavoastră, poate afecta capacitatea noastră de a vă furniza serviciile solicitate, de a vă răspunde a întrebări/sesizări/solicitări ori de a vă transmite anumite comunicări și capacitatea dumneavoastră de a utiliza anumite aplicații și/sau servicii sau funcționalitățile și caracteristicile acestor a. Cu toate acestea, alegerea dumneavoastră de a nu furniza astfel de date nu va avea consecințe juridice pentru dumneavoastră în cele mai multe cazuri.

5. PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • - Perioada de păstrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal variază în funcție de scopurile pentru care le prelucrăm și de categoria de date.

 • - În anumite situații, perioada de prelucrare va fi indicaă în documentul pe care vi-l punem la dispoziție cu ocazia colectarii datelor si/sau al acordării consimțământului dumneavoastră.

 • - În toate cazurile, vom stoca datele cu caracter personl în conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu termenele de prescripție aplicabile și/sau cu practicile recomandae în domeniul protecției datelor

6. DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • - De regulă, nu vom divulga datele dumneavoastră cu caracter personal; în anumite cazuri însă, există posibilitatea de a fi nevoiți să dezvăluim anumite date care vă privesc.

 • - În vedera îndeplinirii scopurilor de prelucrare, putem dezvălui datele dumneavoastră către companiile din cadrul INCUBCENTER SRL, către partenerii contractuali ai INCUBCENTER SRL, ori către alte persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră pentru INCUBCENTER SRL. De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră către autoritățile publice centrale și/sau locale, ori către alte persoane fizice și/sau juridice atunci când există o obligație legaă în acest sens ori interesul nostru legitim (de exempl, în vederea obținerii de finanțare șia îndeplinirii obligațiilor aflae în sarcina noastră, putem transmite contractee încheiate cu dumneavoastră către băncile finanțatoare ale INCUBCENTER SRL).

 • - În vedera îndeplinirii unor scopuri individual determinate, putem dezvălui datele dumneavoastră către terți și/sau persoane indicate în documentul pe care îl completați cu ocazia acordării consimțământului dumneavoastră.

 • - În contextul realizării unor tranzacții, a unor restructurări sau a altor operațiuni corporative (respectv în temeiul intere selor noastre legitime sau l îndeplinirii unor obligații legale), este posibil să divulgăm datele dumneavoastră către potențialii cumpărători, colaboratori sau consultanți ai acestora ori către autorități, după caz.

 • - În toate aceste cazuri, vom depune eforturile rezonabile pentru a ne asigura că destinatarii datelor le prelucreaă în condiții de securitate și confidențialitat, în conformitate cu scopul pentru care le-au fost transmise și cu respectarea drepturilor și intereselor dumneavoastră.

7. TRANSFERUL DATELOR CĂTRE STATE TERȚE SAU ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE

 • - Nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră către companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.

 • - În cazul în care va interveni necesitatea transferării datelor care vă privesc către oricare din destinatarii menționați mai sus, vă vom infora în avans cu privire la acest aspect.

8. INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

 • - Grupul Multinvest nu adoptă decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor care vă privesc care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afectee într-un mod semnificativ.

9. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

(a) DREPTUL DE ACCES înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră referitoare la prelucrarea sau nu a datelor cu caracter personal care vă prives; în cazl în care prelucrăm datele dumneavoastră, aveți dreptul de a accesa datele respective precum și orice alte informații referitoare la modalitata în care sunt prelucrate acestea.

(b) DREPTUL LA RECTIFICARE vă permite să obțineți rectificarea datelor dumneavoastră pe care le prelucră, în cazl în care aceste date sunt inexacte.

(c) DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR se referă la dreptul dumneavoastră de a primi datele personale care vă privec întrun format structurat, utilizt în mod curent și care poate fi citit automat, precum și la dreptul dumneavoastră de a obține transferul acestor date către un alt operator de date cu caracter personal.

(d) DREPTUL DE A FORMULA OBIECȚII este dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, exceptând cazurie în care prelucrarea este necesaă în vedera îndeplinirii unui scop legal.

(e) DREPTUL LA RESTRICȚIONARE vă permite să obțineți restricționara în anumite cazuri a prelucrării datelor care vă privesc.

(f) DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR („DREPTUL DE A FI UITAT&rdquo) înseamnă ca aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor care vă privec în anumite cazuri (ex.: datele nu mai sunt necesare pentu îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și prelucrate; vă retrageți consimțămantul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligatii legale etc.).

(g) DREPTUL LA RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULI înseamnă că aveți dreptul să vă retrageți consimţământl în orice moment atunci când activitatea de prelucrare se bazează pe consimţământul dumneavoastră; cu toate acestea, revocarea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea oricărei prelucrări pe baza consimţământului dumneavoastă înainte de retragerea acestuia.

(h) DREPTUL DE A DEPUNE PLÂNGERE LA AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE COMPETENTĂ se referă la dreptul dumneavoastră de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal (www.dataprotection.ro) cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi su în numele nostru.

10. DATELE NOASTRE DE CONTACT

- Nu ezitați să ne contactați pentru a vă răspunde oricăror cereri legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, la adresa de e-mail: office@incubcenter.ro

11. MODIFICĂRI ALE PREZENTEI INFORMĂRI

- În cazul în care prezenta informare va suferi modificări, acestea vor inta în vigoare de la momentul publicării noii versiuni pe website-urile noastr (în secțiunile dedicate protecției datelor cu caracter personal), iar modificările respective se vor aplica inclusiv asupra procesărilor în curs la data publicării noii versiuni.