1. ro
  2. en

Az anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió vagy Románia kormányának hivatalos álláspontját.

Fektessen a jövőjébe! Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által a Regionális Operatív Program 2014-2020 keretében társfinanszírozott projekt.

 

Az Európai Unió által társfinanszírozott egyéb programokkal kapcsolatos részletes információkért kérjük, látogasson el a www.fonduri-ue.ro weboldalra.

 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által társfinanszírozott projekt, ROP 2014-2020, 2. prioritási tengely: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása, beruházási prioritás, 2.1 - A vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának megkönnyítése és új vállalkozások létrehozásának ösztönzése révén, többek között üzleti inkubátorok révén, 2.1.B - Üzleti inkubátorok, projektkód SMIS 123278.

 

Webcrane által készített weboldal 

IncubCenter | Copyright © 2023

   Cukorgyár Utca, 18 B,

       Marosvásárhely, Romania

Kapcsolat

Feltételek és szabályok

1. KIK VAGYUNK?- Az Incubcenter SRL az első ágazati üzleti inkubátorház az építőiparban Romániában, egy komplex és ambiciózus projekt, amely a Multinvest Business Hubban (MBH), Marosvásárhely új üzleti központjában található. A projekt fő célja, hogy az induló vállalkozásoknak és az építőipari szakembereknek feltételeket és támogató szolgáltatásokat biztosítson a piacra lépő új vállalkozások indításához, fejlesztéséhez és további támogatásához inkubáció révén.

- Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy az Ön személyes adatainak védelme folyamatos gondot jelent számunkra, és tájékoztatni szeretnénk néhány fontos szempontról ebben a tekintetben.

2. AZ ÁLTALUNK FELDOLGOZOTT ADATKATEGÓRIÁK, AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI ÉS INDOKAI(a) AZ INCUBCENTER SRL POTENCIÁLIS ÉS/ÉV/vagy LÉTEZŐ ÜZLETI PARTNEREKKEL LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSE ÉS/ÉV/vagy MEGKÖTÉSE:

- Az Ön személyes adatait a szerződés megkötése és/vagy teljesítése, a szerződés tárgyalása és teljesítése során az Önnel való kommunikáció, valamint az Önnel fennálló szerződéses kapcsolat fenntartása céljából kezeljük.

- A személyes adatok feldolgozásának indokai: az Önnel kötött szerződés megkötése és/vagy teljesítése; az Ön hozzájárulása.

- Ezekben a helyzetekben az általunk feldolgozható személyes adatok a következők: vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím; adott esetben ezeket az adatokat az Ön munkatársai, képviselői és/vagy munkatársai, kapcsolattartói és/vagy munkatársai és/vagy alkalmazottai és/vagy munkatársai tekintetében is feldolgozhatjuk.

(b) KAMPÁNYOK SZERVEZÉSE ÉS VEZETÉSE (Nyereményekkel vagy anélkül):

- Az Ön személyes adatait reklámkampányok (nyereményekkel vagy anélkül) lefolytatása, a közösségben, ügyfeleinkkel, látogatóinkkal és/vagy az Incubcenter SRL portfóliójába tartozó központok felhasználóival való aktív kapcsolat fenntartása érdekében kezeljük.

- A személyes adatok feldolgozásának indokai a következők: az általunk kezelt inkubátorházak és az általunk a közösségben végzett különböző tevékenységek népszerűsítéséhez fűződő érdekünk; a kampány során az Önnel való kommunikáció; a kampányok szervezésében és/vagy lebonyolításában résztvevők regisztrálása; a nyertesek azonosítása, hitelesítése és kihirdetése (nyereménykampányok esetében); a hatályos adójogszabályok rendelkezései szerinti jogi kötelezettségeink teljesítése (nyereménykampányok esetében); az Ön hozzájárulása.

- Ezekben a helyzetekben az általunk feldolgozható személyes adatok a következők: vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím.

(c) HŰSÉGPROGRAMOK TELJESÍTÉSE:

- Az Ön személyes adatait hűségprogramok lefolytatása céljából kezeljük, hogy aktív kapcsolatot tartsunk fenn ügyfeleinkkel, látogatóinkkal és/vagy az inkubátorház felhasználóival.

- A személyes adatok feldolgozásának indokai: az általunk kezelt keltetőház és a keltetőházban működő üzemeltetők különböző szolgáltatásainak népszerűsítéséhez fűződő érdekünk; az Ön hűségprogramokra történő regisztrációja; az Ön hozzájárulása.

- Ezekben a helyzetekben az általunk feldolgozható személyes adatok a következők: vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím.

(d) Az INCUBCENTER SRL által szervezett különféle rendezvények lebonyolítása:

- Az Incubcenter SRL portfóliójába tartozó inkubátorház ügyfeleivel, látogatóival és/vagy felhasználóival való aktív kapcsolat fenntartása érdekében kulturális, zenei, szórakoztató és egyéb rendezvények lebonyolítása és népszerűsítése céljából kezeljük az Ön személyes adatait.

- A személyes adatok feldolgozásának indokai a következők: az általunk kezelt inkubátorok és a közösségben végzett különböző tevékenységek népszerűsítéséhez fűződő érdekünk; az Ön hozzájárulása.

- Ezekben a helyzetekben az általunk szervezett eseményeken nyilvánosan tartózkodó személyekről fotó-/videófelvételeket készítünk, és fennáll a lehetősége annak, hogy ezeket a felvételeket közzétesszük weboldalainkon és/vagy a kapcsolódó közösségi médiaoldalakon és/vagy a sajtóban. Ha nem kívánja, hogy ezeken a felvételeken szerepeljen, kérjük, éljen ezzel a jogával azáltal, hogy előzetesen kapcsolatba lép a felvételeket készítő személyekkel és/vagy kérvényt küld nekünk az Önt ábrázoló kép megsemmisítésére vagy annak jövőbeli feldolgozásának korlátozására.

(e) HÍRLEVELEK KÜLDÉSE:

- Az Ön személyes adatait az általunk működtetett inkubátorház, az általunk szervezett kampányok és rendezvények és/vagy a közösségben végzett akciók népszerűsítése céljából, valamint az Ön tapasztalatainak jövőbeli javítása érdekében kezeljük.

- A személyes adatok feldolgozásának indokai: az Ön hozzájárulása; az általunk működtetett inkubátorház, az általunk szervezett kampányok és események és/vagy a közösségben végzett különböző akciók népszerűsítéséhez fűződő érdekünk; az Ön tapasztalatainak értékeléséhez és javításához fűződő érdekünk.

- Ezekben a helyzetekben az általunk feldolgozott személyes adatok az e-mail címek.

(f) A POTENCIÁLIS MUNKAVÁLLALÓK ÉS/ÉRT KÉPZELŐK FELVÉTELÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK AZ INCUBCENTER SRL:

- Személyes adatait az Ön profiljának és képzési szintjének elemzése, a felvételi eljárás során Önnel való kommunikáció, valamint adott esetben az egyéni munkaszerződés és/vagy gyakornoki szerződés megkötése és/vagy végrehajtása céljából kezeljük. 

- A személyes adatok feldolgozásának indokai a következők: érdekünk annak megállapítása, hogy Ön mennyire illeszkedik az Incubcenter SRL vállalathoz; az Önnel kötendő egyéni munkaszerződés és/vagy adott esetben a gyakornoki szerződés megkötése és/vagy végrehajtása; az Ön hozzájárulása.

- Ezekben a helyzetekben az általunk feldolgozható személyes adatok a következők: az Ön neve és vezetékneve, születési ideje, telefonszáma, e-mail címe, végzettsége, szakmai tapasztalata, az önéletrajzában megadott egyéb adatok, valamint minden egyéb releváns információ, amelyet ezzel kapcsolatban kérhetünk.

(g) SZEMÉLYEK ÉS TULAJDONOK BIZTONSÁGA:

- Az Ön személyes adatait az általunk kezelt inkubátorházban lévő személyek és vagyontárgyak biztonságának biztosítása érdekében kezeljük.

- A személyes adatok feldolgozásának alapja a jogos érdekünk, hogy biztosítsuk a személyek és a vagyon biztonságát a telephelyünkön.

- Ezekben a helyzetekben az általunk feldolgozható személyes adatok a következők: térfigyelő kamerák által készített videofelvételek, a recepcióinkon keresztül gyűjtött adatok, illetve - az érvényes látogatói igazolványon feltüntetett adatok, a látogatás célja és egyéb releváns információk, amelyeket ezzel kapcsolatban kérhetünk Öntől.

(h) Hozzáférés a WEBOLDALAINKHOZ és/vagy a kapcsolódó KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATI OLDALAKHOZ:

- Az Ön személyes adatait a felhasználói élmény javítása, valamint az Ön kéréseinek kezelése céljából kezeljük.

- A személyes adatok feldolgozásának indokai a következők: a honlapjaink és közösségi média oldalaink tartalmának javításához fűződő érdekünk; az Ön véleményének és preferenciáinak megismeréséhez fűződő érdekünk, valamint a honlapjainkhoz és közösségi média oldalainkhoz való hozzáférés során a felhasználói élmény javítása; az Ön ajánlatkéréseinek kezelése (amelyeket a honlapjainkon keresztül nyújt be); az Incubcenter SRL és/vagy más, az Incibcenter SRL által üzemeltetett központokban működő szereplőknél történő felvételre irányuló kéréseinek kezelése (amelyeket a www. incubcenter-startup.ro weboldalon keresztül nyújt be); az Ön panaszainak és megkereséseinek kezelése (amelyeket a honlapjainkon és/vagy közösségi média oldalainkon keresztül nyújt be); az Ön hozzájárulása.

- Ezekben a helyzetekben az általunk feldolgozható személyes adatok a következők: cookie-azonosítók, felhasználónév és profilkép, a weboldalainkon és/vagy a közösségi oldalakon keresztül közzétett fényképek, név, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, az önéletrajzában szereplő adatok, valamint minden egyéb releváns információ, amelyet e tekintetben kérhetünk.

(i) A JOGI KÖTELEZETTSÉGEK MEGFELELÉSE:

- Az Ön személyes adatait az Incubcenter SRL-t terhelő bizonyos jogi kötelezettségek teljesítése, a hatóságok és intézmények által benyújtott kérések, beadványok, panaszok vagy lekérdezések megválaszolása érdekében, vagy bármely más olyan helyzetben, amikor erre törvény kötelez minket.

- A személyes adatok feldolgozásának alapja a jogi kötelezettségeink teljesítése.

- Ezekben a helyzetekben az általunk feldolgozott személyes adatok a hatóságok és intézmények által kért és/vagy megadott adatok, valamint a jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges egyéb adatok.

(j) JOGAINK ÉS ÉRDEKÜNK VÉDELME és/vagy a MULTINVEST CSOPORTtal KAPCSOLATOS SZEMÉLYEK VÉDELME:

- Az Ön személyes adatait jogaink és érdekeink (valamint az Incubcenter SRL-hez kapcsolódó bármely személy érdekeinek) védelme érdekében kezeljük a bíróságok, bírósági végrehajtók, közjegyzők, egyéb hatóságok vagy intézmények, választottbíróságok, közvetítők és/vagy egyéb vitarendező köz- vagy magánszervek, ügyvédeink, tanácsadóink vagy más, a szóban forgó tárgyalásokban és/vagy vitákban részt vevő természetes vagy jogi személyek, köz- vagy magánszemélyek előtt.

- A személyes adatok feldolgozásának indokai: jogi kötelezettségeink teljesítése és/vagy jogaink és jogos érdekeink védelme.

- Ezekben a helyzetekben az általunk feldolgozott személyes adatok a jogi kötelezettség teljesítéséhez és/vagy jogaink és jogos érdekeink védelméhez szükségesek.

(k) ADATKEZELÉS EGYÉNI SZEMÉLYESEN MEGHATÁROZOTT CÉLOKRA:

- Bizonyos helyzetekben az Ön személyes adatait egyedileg meghatározott célokra kezeljük az Ön által az Ön számára átadott dokumentum kitöltésével adott hozzájárulása alapján.

- Ilyen helyzetekben a személyes adatok feldolgozásának indokai a következők: az Ön hozzájárulása (az esetek többségében); az Ön számára átadott dokumentumban meghatározott egyéb indokok.

- Ezekben a helyzetekben az általunk feldolgozható személyes adatok az alábbiak szerint megadott és/vagy említett személyes adatok.

3. A SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA- Az általunk feldolgozott személyes adatokat Öntől és külső forrásokból (üzleti partnerek, hatóságok és/vagy intézmények stb.) egyaránt gyűjthetjük.

- Ha Ön más személyekre vonatkozó személyes adatokat továbbít nekünk, kérjük, előzetesen tájékoztassa őket az adatkezelés céljáról, alapjáról és egyéb szükséges információkról, és tájékoztassa őket arról, hogy az Incubcenter SRL hogyan kezeli a személyes adataikat és/vagy magyarázza el az erre vonatkozó rendelkezéseket. Adott esetben tájékoztatjuk az érintett személyeket arról, hogy hogyan kezeljük személyes adataikat.

4. NEM KÖTELESEK MEGADNI NEKÜNK A SZEMÉLYES ADATAIT- Ön dönthet úgy, hogy bizonyos típusú személyes adatokat nem ad meg nekünk. Ha Ön ezt választja, ez lehetetlenné teheti számunkra, hogy bizonyos szerződéseket kössünk és/vagy teljesítsünk Önnel, befolyásolhatja azt a képességünket, hogy az Ön által kért szolgáltatásokat nyújtsuk, hogy válaszoljunk az Ön kérdéseire/kérdéseire/kérdéseire, vagy hogy bizonyos közleményeket küldjünk Önnek, valamint azt, hogy Ön bizonyos alkalmazásokat és/vagy szolgáltatásokat vagy ezek funkcióit és jellemzőit a. Az ilyen adatok megadásának mellőzése azonban a legtöbb esetben nem jár jogi következményekkel az Ön számára.

5. A SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSI IDEJE- Az Ön személyes adatainak megőrzési ideje az adatkezelés céljától és az adatkategóriától függően változik.

- Bizonyos esetekben az adatkezelési időszakot az adatgyűjtéskor és/vagy a hozzájárulás megadásakor az Ön rendelkezésére bocsátott dokumentumban tüntetjük fel.

- A személyes adatokat minden esetben az alkalmazandó jogi rendelkezéseknek, az alkalmazandó elévülési határidőknek és/vagy a legjobb adatvédelmi gyakorlatoknak megfelelően tároljuk.

6. A SZEMÉLYES ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA- Általános szabályként nem adjuk ki az Ön személyes adatait, azonban bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy bizonyos adatokat kiadjunk Önről.

- Az adatkezelési célok teljesítése érdekében az Ön adatait átadhatjuk az Incubcenter SRL vállalatainak, az Incubcenter SRL szerződéses partnereinek, vagy más felhatalmazott személyeknek, akik az Ön adatait az Incubcenter SRL számára feldolgozzák. Az Ön adatait a központi és/vagy helyi hatóságok, illetve más természetes és/vagy jogi személyek számára is továbbíthatjuk, ha erre kötelező kötelezettségünk van, vagy ha ez jogos érdekünkben áll (például a finanszírozás megszerzése és kötelezettségeink teljesítése érdekében továbbíthatjuk az Önnel kötött szerződéseket az Incubcenter SRL finanszírozó bankjainak).

- Az egyedileg meghatározott célok teljesítése érdekében továbbíthatjuk az Ön adatait harmadik feleknek és/vagy a hozzájárulás megadásakor kitöltött dokumentumban megjelölt személyeknek.

- Tranzakciók, átszervezések vagy egyéb vállalati műveletek végrehajtása keretében (jogos érdekeinknek megfelelően vagy a jogi kötelezettségeknek megfelelően) az Ön adatait szükség szerint felfedhetjük a potenciális vevők, azok munkatársai vagy tanácsadói, illetve a hatóságok előtt.

- Minden ilyen esetben ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak biztosítására, hogy a címzettek az Ön adatait biztonságosan és bizalmasan, a továbbítás céljának megfelelően, valamint az Ön jogainak és érdekeinek tiszteletben tartásával dolgozzák fel.

7. ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGOK VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETEK RÉSZÉRE- Nem továbbítjuk és nem is szándékozunk továbbítani az Ön adatait harmadik országokban lévő vállalatoknak, szervezeteknek vagy magánszemélyeknek, illetve nemzetközi szervezeteknek.

- Amennyiben szükségessé válik az Ön adatainak továbbítása a fent említett címzettek valamelyikének, erről előzetesen tájékoztatni fogjuk Önt.

8. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS HIÁNYA- Az Incubcenter SRL nem hoz kizárólag az Önre vonatkozó adatok automatizált feldolgozásán alapuló olyan döntéseket, amelyek Önt érintő joghatásokat eredményeznek vagy jelentős mértékben érintik Önt.

9. AZ ÖN JOGAI(a) A TOVÁBBI JOG azt jelenti, hogy Önnek joga van megerősítést kérni tőlünk arról, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait vagy sem; ha kezeljük az Ön adatait, akkor joga van hozzáférni ezekhez az adatokhoz, valamint a feldolgozás módjára vonatkozó bármely más információhoz.

(b) A JAVÍTÁSI JOG lehetővé teszi Önnek, hogy az Önről általunk kezelt adatok helyesbítését kérje, ha az adatok pontatlanok.

(c) AZ ADATOK MÓDOSÍTHATÓSÁGÁHOZ VALÓ JOG az Ön azon jogára utal, hogy személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja, valamint arra a jogára, hogy azokat egy másik személyes adatok kezelőjének továbbítsa.

(d) A TILASZTÁSHOZ való JOG az Ön azon joga, hogy tiltakozhasson az adatai kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelés törvényes célból szükséges.

(e) A KORLÁTOZÁSHOZ való JOG lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben korlátozást érjen el az adatai feldolgozására vonatkozóan.

(f) AZ ADATOK TÖRLÉSÉRE VONATKOZÓ JOG ("JOG AZ ELTÖRLÉSRE&rdquo) azt jelenti, hogy bizonyos esetekben (pl.: az adatokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtötték és feldolgozták; Ön visszavonja a hozzájárulását, és nincs más jogalapja a feldolgozásnak; Ön tiltakozik a feldolgozás ellen, és nincs nyomós jogos ok; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése miatt kell törölni stb.).

(g) A BELEegyezés visszavonásához való JOG azt jelenti, hogy Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, ha az adatkezelési tevékenység az Ön hozzájárulásán alapul; a hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti, az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés jogszerűségét.

(h) A FELÜGYELŐ FELÜGYELŐ HATÓSÁGNÁL VALÓ PANASZTELÉSI JOG arra a jogára utal, hogy panaszt nyújtson be a személyes adatok feldolgozását felügyelő hatóságnál (www.dataprotection.ro) az Ön adatainak a nevünkben történő, általunk végzett feldolgozásával kapcsolatban.

10. ELÉRHETŐSÉGEINK- Kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban felmerülő kérdéseire válaszolhassunk az alábbi e-mail címen: office@incubcenter.ro.

11. A JELEN TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSAI- Amennyiben ez a tájékoztató módosul, a módosítások az új változat honlapjainkon (a személyes adatok védelmére vonatkozó részekben) történő közzétételének időpontjától lépnek hatályba, és ezek a módosítások az új változat közzétételének időpontjában folyamatban lévő feldolgozásra is vonatkoznak.